top of page

NO.

472

คนนั้นคือ

1. คนบางคนในชีวิตก็เหมือนภาพลวงตา
เพราะเขาเข้ามาและพ้นไป
แต่บางคนเปลี่ยนชีวิตให้ฉันไม่เหมือนเดิม
ให้ฉันพบความหมาย

*จากวันที่ฉันเสียใจเหลือเพียงหยดน้ำตา
แต่เขาทำให้รู้ว่า รักแท้จริงเป็นอย่างไร

**มีใครคนนึงที่ทำเพื่อฉันมากมาย
ช่วยเปลี่ยนวันคืนเลวร้ายให้จางหายไป
มีใครคนนึงที่ทำเพื่อรัก เค้ายอมตาย
คนนั้นก็คือองค์พระเยซู

2. คนบางคนฝากรอยช้ำฝังลึกลงในใจ
ให้ฉันต้องทนทรมาน
แต่บางคนเปลี่ยนชีวิตให้ฉันพบความจริง
ให้ฉันมีความหวัง

bottom of page