top of page

NO.

241

ความสุขวันคริสต์มาส

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม
ไปด้วยความรักและความสุขใจ
เป็นวันรื่นเริงแก่ท่านและนำปีแห่งความสุข

2. บนแผ่นดินโลกจงมี
ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป
ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้

***ความยินดี เป็นของท่าน
ในวันคริสตมาสนี้
สันติสุข เป็นของท่านในวันคริสตมาสนี้

****ความสุขสงบเป็นของท่าน
ในวันแห่งคริสตมาสนี้

bottom of page