NO.

601

ความหวัง

1. ความหวังของชนทุกชาติ
จะได้เห็นฤทธานุภาพ
ของพระเจ้าพลิกฟื้นแผ่นดิน
แม่น้ำแห่งความยินดีจะหลั่งไหลทั่วปฐมพี
เรารอคอยจะเห็นการฟื้นฟู
และแผ่นดินโลกประกาศก้องพระบารมี
พระสิริจะส่องมาถึงทั่วโลกา

***ประกาศปีแห่งความโปรดปราน
ของพระเจ้า………….
ประกาศปีแห่งชัยชนะของพระองค์
จะมีคนรับการรักษา
จะเปรมปรีดิ์ร่วมกันอีกครา
เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวัง
ของประชาชาติ