top of page

NO.

415

คำไหน..คำนั้น

อยากขอให้ฟังเสียงคนที่พูดตรงออกจากใจ
มีฉันอีกคนที่เชื่อพระเยซูตลอดไป

*สิ่งที่บอกไปในวันนี้
มันจะจริงซักแค่ไหน พระองค์ก็รู้

***รักด้วยชีวิต รักด้วยสุดใจ
ฉันพูดคำไหนก็เป็นคำนั้น
ไม่ว่าวันนี้ ไม่ว่าวันไหน
หัวใจของฉันทั้งหมดมีไว้ให้พระองค์

ถึงแม้ว่าคนมากมายจะเลิกรา จะเปลี่ยนไป
แต่ฉันจะยังมั่นคงในพระองค์ไม่หวั่นไหว

bottom of page