top of page

NO.

536

จากใจของฉัน

1. อยากให้เธอ ได้ฟังด้วยหัวใจ
สิ่งเล็ก ๆ ที่ให้กับเธอ
คือความรักที่ฉันได้เคยพบเจอ
รักแท้ที่อยากเสนอ ให้เธอได้รับฟัง

2. อยากให้เธอ ได้รับการสวมกอด
จากผู้หนึ่งที่เป็นความหวัง
หลับตาลง ให้หัวใจเธอได้ฟัง
ขอแค่โอกาสสักครั้ง ให้เธอได้เปิดใจ

***เพราะว่าพระเจ้ารักเธอ
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว
เข้ามาในโลกนี้
แค่เธอวางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์
จากนี้และในเมืองสวรรค์
และนี่คือสิ่งที่ฉัน อยากให้เธอรับรู้จากใจ
(จากใจของฉัน ให้เธอได้ลอง เปิดใจ)

bottom of page