top of page

NO.

475

ฉันเลือกเดิน

1. เคยใฝ่ฝันเอาไว้มากมาย
แล้วไม่เป็นดั่งที่ตั้งใจ
เพราะสิ้นหวัง ไร้หมดหนทาง
ฉันท้อและหวั่นหวาดกลัว

2. แล้วเมื่อฉันเรียนรู้บางอย่าง
ฉันพบทางนั้นที่ฉันรอคอย
แม้ฉันหลง ไร้ความสำคัญ
พระเยซูเข้าใจ

**ฉันเลือกเดินทางพระองค์
ในทางที่มั่นคง แม้ทุกข์ทนเพียงไหน
ตราบยังมีลมหายใจ
จะติดตามเรื่อยไปในทางพระองค์

3. แม้วันนี้ที่ฉันมีสุข
ฉันไม่กลัวทกข์ แต่ไว้วางใจ
พร้อมฉันพร้อม เพื่อต่อสู้ไป
ฉันเดินในความจริง

bottom of page