top of page

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ ขอมอบทุกถ้อยคำ
เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์
เพราะความรักที่มั่นคง
และฤทธิ์อำนาจพระองค์
ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน
ข้าวางใจในพระสัญญาที่เป็นนิรันดร์
ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน
พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป

**ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ
แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้

***พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป
ข้าไม่หวั่นไหว พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง
แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง
พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป
พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง
เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้
พระองค์เป็นความหวังเป็นชัยชนะ
ครอบครองอยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

bottom of page