NO.

554

ดูแลต้นไม้กันนะ

เห็นต้นไม้แล้วชื่นใจแตกกิ่งดอกออกก้านใบ
สีเขียวทำให้แจ่มใส มองดูไม่มีพิษภัย
ทั้งส้มโอและผักชี ผักกะหล่ำดูสวยดี
ทุกต้นแลดูเข้าที มีความงามและสดใส

*ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันทำให้โลกสดใส
พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ให้พวกเราได้ชื่นได้ชม
ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันดูแลต้นไม้วันนี้
พระเจ้าให้สิ่งที่ดี มีต้นไม้ให้ความร่มเย็น