NO.

395

ตรึงชีวิตที่เหลือ

1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจดวงนี้ให้สั่นไหว
ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป

2. เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่
ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์

*ข้าฯอยากจะรู้พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน
คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร

**แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง ของความรู้สึก
ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต
ขอมอบดวงใจ ทั้งวิญญาณจิต
ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์