NO.

481

ถ้าวันนี้

1. ถ้าไม่มีพรุ่งนี้และต่อไป
และถ้ารอพรุ่งนี้...ก็สายไป
ใจก็เกิดคำถามถ้าเป็นอย่างนั้น
ฉันจะทำอย่างไร
ถ้าไม่มีพรุ่งนี้ที่สดใส
นี่คือวันสุดท้ายที่หายใจ
ในที่สุดก็รู้คำตอบว่าฉัน ต้องการทำอย่างไร

*วันนี้ฉันจะร้องเพลง ส่งเสียงไปให้แสนไกล
ให้เสียงเพลงจากหัวใจ สื่อความหมาย

***จะร้องเพลงถึงรักของพระเยซู
ให้โลกได้รู้... ถึงรักที่ยิ่งใหญ่
รักที่เที่ยงแท้ไม่มีวันตาย
ฉันอยากจะร้องทุกวัน
ร้องถึงความรักของพระองค์เหมือนที่เคยทำ

2. ถ้าไม่มีคนรักและห่วงใย
และถ้าหากรอยยิ้มได้หายไป
และถ้าหากวันนี้ฉันมีชีวิต
เหลือเพียงวันสุดท้าย