top of page

NO.

195

ทรงสมควรสรรเสริญ

1. ขอบคุณสำหรับกางเขน
ขอบคุณสำหรับการทรงไถ่
แบกความบาป รับความละอาย
ด้วยรักมากมายและทรงประทานพระคุณ

2. ขอบคุณสำหรับความรัก
ขอบคุณสำหรับแผลพระหัตถ์
ทรงชำระข้าพ้นมลทิน ข้าจึงมั่นใจ
ทรงอภัยข้าด้วยความรัก

***พระองค์ทรงสมควร
ประทับบนบัลลังก์
ทรงสวมมงกุฎอันตระการ
ทรงเปี่ยมด้วยชัยชนะ
พระเยซู พระบุตร ผู้รับการเชิดชู
ที่รักแห่งฟ้าสวรรค์ ทรงยอมตาย
ทรงสมควรสรรเสริญ

bottom of page