NO.

572

ทางเที่ยงแท้

1. จากวันคืนที่ผ่านไปเฝ้ารอคอยและใฝ่หา
ในความจริง ความนึกคิดนั้น
มีเพียงความว่างเปล่า

2. อยากมีใจที่เบิกบานมีกำลังที่กล้าเผชิญ
มีคนนำให้พร้อมจะเดิน
พบความจริงเที่ยงแท้

*พระเยซู ผู้เดียวจะทรงช่วยเรา
พระเยซู พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทาง
ให้ความรัก กำลัง ที่เราคอยอยู่แสนนาน
และวันนี้ พบทางเดินเที่ยงแท้

***โดยพระเยซูทุกสิ่งจะฝากไว้
ให้...นำ พาสู่ชีวิตใหม่
สิ่งที่ผ่านไป พระองค์ยกโทษให้
พบชีวิตทางใหม่ที่ดี