top of page

NO.

278

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

1. พระองค์ทรงรู้จัก ทุกสิ่งที่ฉันเป็น
แม้ฉันพลั้งพลาดไป ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

2. พระองค์โอบฉันไว้ ด้วยพระสิริ
ในทุกฤดูกาล ฉันรู้… ทรงรักฉัน
พระองค์ทรงรักฉัน

***ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง
เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้น พระชนม์
พระสิริมอบแด่พระองค์
รักมั่น คงชั่วนิจนิรันดร์

3. พระองค์ทรงนำฉัน ทรงคุ้มครองภัย
ประคองด้วยพระหัตถ์ ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

****ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง
พระเยซู.. ทรงตายเพื่อฉัน

*เมื่อโลกสลายไป ต่อหน้าของฉัน
ทรงยืนเคียงข้างฉัน ฉันรู้…. ทรงรักฉัน
พระองค์… ทรงรักฉัน

bottom of page