top of page

NO.

037

ที่ประทับ

1. ฐานพระบัลลังก์ มีความชอบธรรม
ที่ทรงประทับ มีความงดงาม
พระเจ้าทรงรัก ประตูศิโยน
ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ

*ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่
เพื่อจะสรรเสริญ นมัสการพระเจ้าของข้า

**โอข้ารัก ที่ประทับ ของพระองค์
ใจและกายร้องเพลงสรรเสริญ
โอ.. ข้า.. สุขใจที่ได้อาศัย
ในที่ประทับพระองค์

bottom of page