top of page

NO.

310

ทุกๆสิ่ง

1. ชีวิตข้าเป็นของพระองค์
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์
เพื่อพระองค์ผู้เดียว
2. ชีวิตข้าเป็นของพระองค์
สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์
เพื่อพระองค์ผู้เดียว

*ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง
ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์

**พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง
ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
พระองค์ทำทุกๆสิ่ง
ทุกๆอย่างให้มีความหมาย
ทำให้ข้าได้มาพบ
และได้มาเป็นของพระองค์

bottom of page