NO.

488

นับที่มี

1. อยากจะลอยล่องไปดั่งสายลม
อยากจะเดินผ่านลมข้ามไป
ถึงขอบฟ้าอุ่นไอ สายใยอยู่ในใจติดตามไป

2. อยากจะปนปะไปกับฝูงปลา
ว่ายไปมา แล่นไปให้ไกล
ดิ่งดำไปสู่ในทะเล จรดขอบน้ำสุดแสนไกล

**นับคลื่นที่หมุน นับทรายที่เล็กน้อย
นับสีสันหลายหลาก
นับเส้นขอบฟ้า นับไอจากตะวัน
นับทุกวันที่หมุนไป
สิ่งมากมายพระเจ้าบันดาล
ฉันจะนับต่อไป
แม้อยู่ที่ใด จะเก็บไว้อยู่ในหัวใจ