top of page

NO.

398

นี่คือเวลา

1. มีผู้คนที่ต้องการได้รู้ข่าวดี
มีทุ่งนาที่ต้องการที่พร้อมให้เรา
เก็บเกี่ยวด้วยกัน ในวันนี้

2. มีเวลามีเรี่ยวแรงที่เหลือเท่าไร
ใครจะรู้ว่าจากนี้ ชีวิตที่มี
เราอาจไม่เจอกับพรุ่งนี้

***นี่คือเวลาออกไป
บอกเรื่องรักมากมายให้ทุกคน
นี่คือเวลาสุดท้าย ให้เราประกาศไป
ให้ทุกแห่งหน ทำด้วยหัวใจ
เพื่อคนไทย เพื่อแผ่นดินของเรา
(จะกลับมาหาพระองค์)

bottom of page