top of page

NO.

324

พระคุณพระเจ้า

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง
เร่งให้ความกลัวต้องหนี
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่
ไม่มี หมู่มารได้ชัย

4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี
พระธรรมให้มีความหวัง
พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที
เมื่อมี สิ่งชั่วบีฑา

5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์
ช้านานนับหลายพันปี
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ
เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

bottom of page