NO.

534

พระบิดาที่รัก

1. พระบิดาที่รัก นับตั้งแต่วันนั้น
วันที่ลูกเจอ วันที่ลูกเกิด ขึ้นมาใหม่
ลูกก็ได้ความรัก ที่ไม่สมควรได้รับ
มันช่างยิ่งใหญ่ เกินถ้อยคำใด อธิบายได้

**โอ....... จากวันนั้นมา
ก็ได้พบว่าชีวิตลูกเปลี่ยนไป
แม้เจอเรื่องราวปวดร้าวเสียใจ
ลูกก็ยังมีหวังและทนไหว
เพราะมีพระองค์ใกล้ๆ
โลกที่เคยมืดมนจนถอดใจ
ก็เกิดแสงสว่างภายใน
ทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้า
จึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดา
ที่ทรงตามหาลูกจนเจอ

2. พระบิดาที่รัก แม้กระทั่งวันนี้
ยิ่งนึกทุกที ยิ่งคิดทุกที ยิ่งซาบซึ้งใจ
จากที่ไม่เชื่อในรัก ไม่คิดแม้แต่ยอมรับ
แต่พระองค์กลับ รอจนลูกปรับ
ด้วยรักที่มีให้