NO.

449

พระองค์ผู้เดียว

เปรียบดังเมฆลอย อยู่กลางฟ้าคราม
ให้ความชื่นชม ล้นในใจ เหมือนใกล้กัน
อ่อนโยนในใจดุจดังสายลม
ให้ความอบอุ่น หนุนนำใจให้กำลัง

แม้วันและคืนผ่าน แต่พระเจ้าไม่แปรเปลี่ยน
พระองค์ผู้เดียว รักเราตลอด
บทเพลงในหัวใจแด่ผู้สร้างดาวบนฟ้า
รักเราเกินเหนือกว่าทะเลกว้าง
พระองค์ผู้เดียวมั่นคง