NO.

580

พระองค์ผู้เดียว - Footprints

1. บนทางที่เดินช่างดูแสนไกล
ดวงใจอยากพักวางความวุ่นวาย
ข้าอยากฟังเสียงพระองค์มากกว่า
ในใจเสาะหาอยากพบพระองค์

***พระองค์ผู้เดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์ผู้เดียวที่ข้ารอคอย
พระองค์ผู้เดียวข้ารักหมดใจ
ข้าจะรับใช้ติดตามพระองค์
พระองค์ผู้เดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์ผู้เดียวที่ข้ารอคอย
พระองค์ผู้เดียวข้ารักหมดใจ
ข้าจะรับใช้..........พระองค์

2. มีเพียงพระองค์ทุกลมหายใจ
ทรงเป็นความหวังเดียวที่ข้ามี
คืนวันที่ใจพบความมืดมน
ข้าอยู่ปลอดภัยในอ้อมพระหัตถ์