NO.

524

พระเจ้าสร้างเรา

1. พระเจ้าสร้างครีบให้ฉลาม
เพื่อให้ว่ายน้ำได้ว่องไว
ทรงสร้างดวงตาให้เหยี่ยวมองเห็นได้ไกลๆ
ทรงสร้างกระทิงให้มีเขา
เอาไว้เพื่อสู้ป้องกันภัย
สร้างเธอกับฉันให้เราได้สรรเสริญพระองค์

***พระเจ้าสร้างมือนี้ไว้ให้เรา
เพื่อทำสิ่งดีนับร้อยพัน
สร้างเราให้ร้องเพลงด้วยกัน.... โวะ โอะ โอว
พระเจ้าทรงสร้างเท้าให้วิ่งไป
เพื่อเล่าข่าวดีให้โลกฟัง
สร้างเธอกับฉันเพื่อเราจะ รัก รัก รัก

2. พระเจ้าสร้างงวงให้กับช้าง
ให้มันกินน้ำได้ง่าย ๆ
สร้างปีกให้นกอินทรีบินข้ามทะเลใหญ่
ทรงสร้างจิงโจ้มีกระเป๋า
เพื่อพกลูกน้อยเดินทางไกล
สร้างเธอกับฉันให้เราได้สรรเสริญพระองค์