top of page

NO.

122

พระเยซูเป็นคำตอบ

1. หนทางที่จะก้าวไป
ต้องเจอกับสิ่งอันตราย
ความกลัวบดบังสายตา ไม่ให้เห็นทางออก

2. หันมองดูที่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่พักพิง
ความจริงเปิดให้เห็นทาง
ให้ความหวังและ พร้อมที่จะก้าวไป

***พระเยซูเป็นคำตอบ ให้ใจที่มืดมน
โลกไม่เคยมีทาง ออกให้คนที่หลงทาง
พระเยซูเป็นคำตอบ เปลี่ยนคืนให้สว่าง
หนทางเดินที่กว้างใหญ่
จะขอ ให้พระองค์ นำทาง

3. หัวใจมอบให้พระองค์
มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน
พระองค์ไถ่บาปทดแทน
ด้วยบาดแผลเพื่อเรา

4. เมื่อมองดูที่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง
ความจริงเปิดให้เห็นทาง
ให้ความหวังและพร้อมที่จะก้าวไป

bottom of page