NO.

060

พรุ่งนี้

1. พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร
คงมีคำถามมากมาย
ที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

2. ไม่รู้ เราจะได้พบความสุข
หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร
คงไม่อาจทำให้เหมือนที่เราตั้งใจ

** พรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหา
ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา
ให้ผ่านเหมือนในวันนี้
พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย
ไม่หวั่นไม่กลัว แต่ขอวางใจ
ให้พระเยซูนำทาง