top of page

NO.

110

มากกว่า

1. มากกว่าคำว่ารัก มากกว่าคำว่าเทิดทูน
มากกว่าคำว่าบูชา
มากกว่าคำว่าซาบซึ้ง
มากกว่าคำว่าตราตรึง มากกว่าคำไหน
ที่เคยพูดมา

*มันเป็นความรู้สึก ที่ยากเกินอธิบายได้ว่า
ทั้งหมดของหัวใจ รู้สึกมากมายเท่าไหร่
กับสิ่งที่ได้รับมา

***มากกว่าคำว่า มาก มากกว่าทั้งชีวิต
มากกว่าที่จะคิด เปรียบเทียบกับอะไร
ที่เคยเห็นด้วยสายตา
ลึกกว่าคำลึก สูงเสียจนหัวใจ
ร้องเพลงนี้มองขึ้นฟ้า
จนกว่าจะหาคำพูดได้
ลูกขอถวายเพลงนี้ให้
แด่องค์พระบิดา

bottom of page