top of page

NO.

454

ยังคงสวยงาม

1. ต้นไม้เราปลูกมันไว้วันที่ผ่านไป
มันก็สูงใหญ่
ความรักเราให้กันไว้วันที่ผ่านไป
มันก็งอกงาม

*พายุที่น่ากลัว ต้นไม้ไม่เคยหวั่น
ยังคงดูสวยงามตามฤดู
ปัญหาที่เข้ามา ถ้าเรายังคงสู้
เติบโต ไปด้วยกัน

**ความรักหยั่ง รากลงลึกในใจ
ดั่งต้นไม้สวยงาม
ยังเหมือนเดิม แม้วันหมุนเวียน
ลมแรงพัดมาเท่าไร
ยังคงสวยงามดังเดิม

2. ถ้าสองคนจะก้าวไป
ต้องอดทนไว้ให้ถึงที่สุด
จะพบเจอเรื่องดีร้าย
เราจับมือไว้ทําสุดหัวใจ

bottom of page