top of page

NO.

194

ยาเวห์ (ต้นฉบับ)

1. ตะวันฉาย ยังทอแสง
ประกาศความซื่อตรง
ดวงจันทรา ดวงดารา ประกาศความสูงส่ง

**สุดปลายฟ้า จรดปลายแผ่นน้ำ
สรรพสิ่งทั้งหลาย ต่างก็รู้ว่า

***พระผู้ทรงสร้างฟ้าโลก
และทะเลนั้นคือพระเจ้า
ชาวโลกเอ๋ย รู้เถิดยาเวห์ นั้นคือพระเจ้า
ทรงชอบธรรมประเสริฐ
และทรงความยุติธรรม
พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์

****ยาเวห์ ยาเวห์ ยาเวห์ (X2)

bottom of page