NO.

523

ยิ้มจากใจ

1.มากกว่าเวลาที่ได้ฟังบทเพลงหวาน
มากกว่าเวลาที่ได้มองฟ้างดงาม
มากกว่าเวลาที่ได้รับกล่องของขวัญ
มันรู้สึกดีมากกว่า

2.มากกว่าเวลาได้นั่งมองหาดทรายขาว
มากกว่าได้มองดาวบนฟ้านับร้อยพัน
มากกว่าความคิดทุกเรื่องราวที่เคยฝัน
เมื่อรู้จักกับพระองค์

**เพราะพระเยซู…
เปลี่ยนโลกที่เคยมืดมนให้เป็นสดใส
เปลี่ยนความทุกข์ที่มีในจิตใจ
ให้ฉันได้มีความหวัง

***เมื่อมีพระองค์ ความสุขเต็มจนล้นใจ
อบอุ่นด้วยรักมากมาย ชีวิตฉันเปลี่ยนไป
ไม่เหมือนวันที่ผ่านมา
เมื่อมีพระองค์ แต่ละวันช่างล้ำค่า
อยากบอกเธอให้รู้ว่า ความรักที่ได้มา
เป็นรักที่ทำให้ฉัน ยิ้มได้จากใจ

3.มากกว่าเวลามองเมฆลอยเกลื่อนท้องฟ้า
มากกว่าเวลาใครสักคนยิ้มให้กัน
เพราะว่าความรักของพระองค์ดีกว่านั้น
ทำให้ฉันยิ้มได้