top of page

NO.

435

รวมกันในพระเยซู

1. เราเอาใจของเรา มารวมกันเป็นพลัง
เปลี่ยนแปลง ให้โลกนี้ดูสวยงาม
พระเยซูจะนำ และจะทำให้เราเป็นหนึ่ง
รักพระองค์จะผูกพันเรารวมกัน

***จากนี้ เมื่อเราได้ร่วมใจ
เราจะไปให้ถึง ถึงตามน้ำพระทัย
จะไปให้ไกลสุดฟ้า แม้หนทางยาวไกล
เราจะไม่บากบั่น เพราะเรารวมกัน
ในองค์พระเยซู

2. มีอะไรมากมาย ที่เรายังคงต้องทำ
ให้เราได้พึ่งพาในพระองค์
เราจะรวมแรงกาย
ด้วยดวงใจที่หลอมเป็นหนึ่ง
พระเยซูจะนำไปถึงจุดหมาย

bottom of page