NO.

446

รวมพลัง

1. อยากแบ่งความจริงใจ ให้กัน
เติมกำลังเดินไปทุกวัน
พระเยซูนำความสัมพันธ์
เป็นหนึ่งเดียวในความรักกัน
พระเยซูคอยนำทุกวัน
ทำให้เราเป็นพี่น้องกัน
ทำให้เรามีความสัมพันธ์
เราร่วมกันในพระเยซู

**เราจะรวมพลัง แรงใจ
มีความสุขสดใสร่วมกัน
เดินต่อไปพร้อมใจไม่หวั่น ทุกทุกวันร่วมกัน

2. เราร่วมเดินในทางสวยงาม
เราร่วมกันยามเจอทุกข์ภัย
เราจะเต็มด้วยความไว้ใจ
รวมพลังในพระเยซู