NO.

336

รักคือการกระทำ

ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง
ในวันที่โลกบอบช้ำ
มีใครจะทำอะไร มีใครจะก้าวออกไป
คนนับล้านต้องเจอความโหดร้าย
มีคนแทบจะตายไม่มีหวัง
เราจะต้องเป็นเกลือ
เป็นแสงสว่างให้ทุกคน

2. ไม่ใช่แค่รักด้วยใจ แต่จงทำมันออกไป
ไม่ว่าจะให้สิ่งใด ไม่หวังได้คืนกลับมา
สิ่งเล็กน้อยที่ทำด้วยความรัก
มันมีค่ามากมายให้คนเห็น
ให้ความรักสว่างชัดเจน ในตัวของเรา

***เพราะว่ารัก คือการกระทำ
ไม่ใช่แค่คำหวานๆ
เพราะพระเจ้าได้ทรงประทาน
พระเยซูมาให้เรา
เมื่อเรามีวันดี ๆ มีชีวิตใหม่
เราจะใช้มันไป อย่างไร
เพราะว่ารัก คือการกระทำ
ที่เราได้เคยรับมา
จงอย่ามัวชักช้า ที่จะแบ่งปันให้ไป
ให้ความรักนำทางทุก ๆ หัวใจ
ได้มองเห็น พระเจ้าในชีวิตเรา