NO.

569

รักพระเยซู

1. อยาก อยากจะค้นหาความจริง
มองแลดูความหมาย รักคืออะไร
รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข
รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี

2. อยู่ อยู่ในรักพระเยซู
มองแลดูความงามของชีวิตใหม่
รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก
รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต

**อยากแบ่งความรักให้ทุกคน
บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่
อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้
รักพระเยซู คือความจริง