NO.

265

รักยิ่งใหญ่

1. ความรักพระคริสต์ พระเจ้าให้มา
แสนมีค่ากว่าสิ่งไหน
ถึงจะสัมผัสไม่ได้ หัวใจมองเห็น
ก็เพราะว่าฉัน ก็เพราะว่าเธอ
พระองค์จึงให้ความรัก ที่บนกางเขน
ความรักพระองค์ นั้นยิ่งใหญ่

***ความรักพระคริสต์ที่ให้ฉัน
เปลี่ยนชีวิตให้เริ่มใหม่
เปลี่ยนหัวใจให้เป็นพรแก่ทุกคน
ความรักพระคริสต์นั้นนำทาง
ส่องสว่างให้เริ่มใหม่
เพื่อเราทุกคนมอบรักนี้ทั่วโลกา