NO.

345

รักษา

1. เมื่อชีวิตต้องพบเจอกับวันที่แสนเศร้า
และเหมือนไม่มีใครจะมองเห็นเลย
แต่พ่อที่สงสารลูกตัวเองสักเท่าไหร่
พระเจ้าสงสารเรามากกว่านั้น

*ผิดหวังเสียใจสักแค่ไหน
หัวใจเจ็บบอบช้ำ
ทุกข์ทนสักเท่าใดให้พระองค์

***รักษาบาดแผลความอ่อนแอ
ให้หายกลายเป็นความสุข
พระองค์จะทรงนำ
ผ่านความทุกข์ ผ่านวันที่เลวร้าย
เพื่อเดินไปสู่วันใหม่
(ให้พ้นจากที่ทุกข์กายที่ทุกข์ใจ)
เพราะในองค์พระเจ้ามีความหวัง

2. และหากมองด้วยสายตา
อาจเป็นไปไม่ได้
และเหมือนไม่มีทางจะแก้ไขเลย
แต่ในองค์พระเจ้าสิ่งใดๆเป็นไปได้
หากเชื่อและวางใจในพระองค์

****พระองค์ทรงแบกรับเอาความเจ็บ
เพื่อทุกคนจะได้รับการรักษา