NO.

360

รักอัศจรรย์

1. ในโลกที่กว้างใหญ่
ความรักนั้นมีความหมาย
เข้าใจกันไปต่างกัน


2. เมื่อฉันได้สัมผัส
ความรักของพระเจ้านั้น
มันทำให้ฉันเข้าใจ

**รักพระองค์ มีพลังที่แสนยิ่งใหญ่
ทำให้ชีวิตที่เคยเลวร้าย
ในวันนี้มันเปลี่ยนไป

***ความรักพระองค์ ช่างอัศจรรย์
คือรักที่พร้อมอภัย
ให้คนอย่างฉัน ได้เริ่มใหม่
ให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ความรักพระองค์ ช่างอัศจรรย์
คือรักที่พร้อมยอมตาย
เพื่อให้ความหวัง ให้ชีวิตใหม่
ในความรัก ของพระเยซูเท่านั้น


2. ในโลกที่กว้างใหญ่
ความรักไม่มีเงื่อนไข
ขอเพียงแค่ใจรับมา
ความรักมีคุณค่า เพียงเชื่อด้วยใจศรัทธา
ในองค์พระเจ้าเท่านั้น



****ที่บนกางเขน ให้ชีวิตใหม่
ในความรัก ของพระเยซูเท่านั้น