NO.

112

รักแท้ W501

1. รักแท้ไม่มีวันหมด รักแท้ไม่มีวันจบ
รักนิรันดร์ไม่มีวันสูญหาย ไปจากเรา
เราจะมานมัสการ ด้วยรักแท้ในวิญญาณ
เพราะว่ารักของเรากับพระบิดา
ไม่มีวันจบสิ้นไป

**ขออยู่กับพระองค์ทุกวัน
ขอฝันถึงพระองค์ทุกคืน
ให้ทุกวันคืน นมัสการจากหัวใจ
ขออิ่ม อยู่ในความรัก
ขอกล่าวว่ารักตลอดไป
พระองค์ได้ยินไหม
เรารักพระองค์หมดหัวใจ