NO.

559

รักในใจ

1. คืนดูเงียบเหงา เศร้าในหัวใจ
หากจะมีใครสักคน เข้ามาช่วยแบ่งเบา

*เปลี่ยนจิตใจอ่อนล้า รับการเชิดชู
เพราะพระเยซู ใส่ความรักไว้ในใจ

2. องค์พระเยซู ทรงคอยเฝ้าดู
อยากบอกให้รู้ พระองค์
ไม่เคยไปห่างไกล

3. มองไปทางไหน มีคนมากมาย
อยู่อย่างหมดหวัง ไม่มีกำลังก้าวต่อไป