NO.

297

วันนี้เป็นวันดี

1. ปล่อยวางความทุกข์ทิ้งไป
อดีตที่สับสนวุ่นวาย
จะปล่อยวางความฝัน
ความคิดในใจ ที่พระองค์

2. จะชูมือให้สูงขึ้นไป
พระองค์ประทานพรมากมาย
เชื่อว่าทรงเตรียมให้เราทุกสิ่ง
แสนดี ล้ำเลิศ...ดีเลิศ

***วันนี้เป็นวันดี ทรงสร้างไว้
ให้เราเปรมปรีด์ ในความรักพระองค์
วันนี้เป็นวันดี พระองค์ทรงสร้างไว้
ให้เราเปรมปรีด์ ในความรักพระองค์
จะไม่กังวลถึงวันพรุ่งนี้
(ข้ามอบความกลัวในวันพรุ่งนี้)
(ขอทรงนำไปตามทางพระองค์)
จะวางใจพระองค์ วันนี้เป็นวันดี

3. ปล่อยวางความทุกข์ความกลัว
และใจที่สับสนวุ่นวาย
จะมอบทั้งความหวัง
ความฝันมากมาย ที่พระองค์

****ข้าเดินตามในทางพระองค์
ข้าเดินตามในทางพระองค์
ทุกวันคืนอยู่เพื่อพระองค์
ทุกวันคืนอยู่เพื่อพระองค์
ข้าเดินตามในทางพระองค์
ข้าเดินตามในทางพระองค์
ทุกวันคืนอยู่เพื่อพระองค์
ข้าเดินตามพระองค์