NO.

567

วันใหม่ที่ดี

1. วันใหม่ที่ดี วางทุกความวุ่นวาย
ลงทุกอย่าง ท่ามกลาง ความเงียบสงัดสงบ
จะฝากเอาไว้กับ สายลม

2. จะอยู่ แสนไกล ใจก็ยังต้องการ
จะได้เจอความรักที่ยังคงอยู่ แสนนาน
จะเก็บถนอมไว้ตลอดไป

**ในวันนี้ พระเยซูเข้าใจ
ไม่เหมือนใครในใจฉันเองที่เคยมี
แม้ได้เจอะเจอปัญหาทุกข์ลำบาก
หากมีเขา นำพ้น ทุกข์ภัย