NO.

465

สลัก

1. เมื่อชีวิตต้องเดินผ่านช่วงเวลาบอบช้ำ
พบเรื่องราวและความผิดหวังซ้ำเติม
ทิ่มแทงใจ
เคยคุกเข่าลงและอ้อนวอน
ให้วันโหดร้ายนั้นหายไป
จะมีทางไหนที่ไม่ต้องเดินผ่าน

2. แต่วันนี้ถึงรู้และเข้าใจเรื่องเหล่านั้น
ที่จริงมันช่วยเปลี่ยนชีวิตให้โตและก้าวไป
เวลาที่เราต้องพบเจอ
เรื่องราวที่คอยทำร้ายใจ
แค่จดจำไว้ย้ำในใจเสมอ

***ดั่งก้อนหินต้องเจอของแหลมคม
ช่วยกระเทาะให้มันสวยงดงาม
ทุกสิ่งที่พบที่เราได้เจอ
ซ่อนไว้ด้วยความหมาย
ความปวดร้าวน้ำตาก็เช่นกัน
พระเจ้าทำให้เกิดผลมากมาย
สลักหัวใจของเราให้งดงาม

3. หากวันนี้ในใจสับสนเพราะความผิดหวัง
เพราะว่าสายตาเรามองเห็นเส้นทาง
ไม่ได้ไกล
ในวันที่เดินข้ามพ้นมา
วันนั้นแล้วเราจะเข้าใจ
พระองค์นำไปไม่เคยอยู่ห่างเลย