NO.

495

สิ่งเดียวที่หวัง

1. พระเยซูทรงเป็นทางนั้น
เป็นความจริงและเป็นชีวิต
เป็นคำตอบและเป็นที่หวัง
เป็นกำลังเป็นสันติสุข

2. ขอมีพระเยซูเท่านั้น
คืนและวันจะมีความหมาย
พระเยซูเป็นกำลังใจ ขอให้มีพระองค์ก็พอ

** ไม่เคยคิดหวังเงินทองอะไร
ไม่เคยคิดฝันจะดูยิ่งใหญ่
หากมีสุขทุกข์เพียงใด จะอยู่พึ่งพาพระองค์
ไม่เคยคิดขออะไรมากมาย
ไม่เคยคิดได้อะไรมากกว่า
ที่จะฝากทุกเวลา ในรักของพระเยซู