NO.

424

สุดหัวใจ Crossover

1. เราจะแตกต่างกันยังไง
เราก็ยังเดินเคียงกันไป
เพราะพระองค์นำเราทุกคนมารวมกัน
ในแผนการยิ่งใหญ่มากมาย

2. เรามารวมกันเพื่อรับใช้
ให้เป็นพระพรแก่คนไทย
คอยเป็นกำลังเสริมสร้างกันเพื่อพระองค์
จะใช้เราได้ตามพระทัย

***ด้วยสุดหัวใจถวายให้พระองค์
จะทรงเพิ่มเติมพระพรมากมาย
ให้เราช่วยกันเพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย
ให้ได้มีความหวัง
(เพราะพระองค์เป็นความหวัง)