top of page

NO.

275

หมดทั้งดวงใจ

1. ฝากทั้งชีวิต วางลงที่พระหัตถ์
มอบแด่พระองค์ ทั้งชีวิต
โอบชีวิตข้า พยุงในพระหัตถ์
อุ้มชูรักข้า ชั่วนิรันดร์

***พระเยซูข้าเชื่อ พระองค์
พระองค์เป็นเจ้าของชีวิต
พระองค์นั้นคือเหตุผล
ที่ชีวิตข้าสรรเสริญ หมดทั้งดวงใจ

2. ติดตามพระองค์ ไปในทุกหนแห่ง
ทุกข์สุขไม่หวั่น วางใจพระองค์
จะใช้ชีวิต ในทางของพระองค์
ในพระสัญญา ตราบนิรันดร์

****ข้านมัสการ จะนมัสการพระองค์
จะนมัสการ จะนมัสการพระองค์

bottom of page