NO.

532

หมั่นเติมความรัก

1. แต่ละวันได้พบเรื่องราวที่ทำให้ท้อ
หัวใจก็เลยอ่อนแอ แพ้ให้มารง่ายดาย
อยากเป็นคนเข้มแข็ง ชนะบาปในหัวใจ
สู้ด้วยตัวเองไม่ไหวต้องพึ่งพาในพระองค์

***หมั่นเติมความรักให้กับหัวใจ
พระองค์ประทานพลังมากมาย
ไม่ว่าพูดจาจะทำอะไรก็เต็มด้วยความรัก
เมื่อมีพระองค์ครอบครองหัวใจ
จะไม่พ่ายแพ้ให้ความคิดชั่วร้าย
ความรักพระเจ้าแข็งแรงชนะได้ทุกอย่าง

2. เพราะความรักเข้มแข็งมีแรงกว่าสิ่งไหนๆ
เหนือยิ่งกว่าทุกอาวุธ
เรือรบเครื่องบินมากมาย
มีพระองค์เท่านั้นที่มอบความรักนี้ได้
ทุกวันแค่เราเข้ามาเพื่อรับพลังนี้ไป