NO.

606

หายดี

พระเยซูทรงอยู่กับฉัน ไม่เคยกลัวสิ่งใด
มีพระเยซูทรงห่วงใย คอยดูแลไม่ไกล

**แม้ว่าฉันหกล้มลงกี่ครั้ง
ช่วยประคองตัวฉันลุกขึ้นใหม่
เหนื่อยสักแค่ไหน
ได้กำลังจากพระองค์มากมาย
ไม่สบายอ่อนล้าจากสิ่งใด
พระองค์ทรงรักษาฉันให้หาย
เล็กหรือใหญ่เจ็บแค่ไหนก็หายดี

จะเจ็บป่วย จะมีบาดแผล อธิษฐานฝากไว้
มีพระเยซูทรงห่วงใย คอยดูแลไม่ไกล