NO.

515

อภัย

1.ในวันที่ทำผิดพลั้ง ในวันที่ใจสลาย
ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจ
ในวันที่มีปัญหา และทุกข์จนทนไม่ไหว
เรื่องที่เคยผิดไป คอยทิ่มแทงในใจ

2.ใครๆ ก็คอยจะซ้ำ เหยียบย่ำลงที่บาดแผล
ไม่เคยแยแสไม่เคยสนใจ
จนได้มาเจอความรัก ที่พร้อมจะให้อภัย
ยกโทษให้กับฉัน ที่ไม่คู่ควร

**เมื่อมีพระองค์ ที่รักกันจริง
ไม่ทิ้งไม่รังเกียจฉัน
และยอมตายแทน ชดใช้ที่ฉันได้ทำผิดไป
จากคนเลวๆ ไม่เหลืออะไร
พระองค์ทำให้ฉัน ได้เริ่มใหม่
รักกันไม่เคยเปลี่ยนไป พระเยซู
(พระองค์ทรงให้อภัย… พระเยซู)