NO.

101

อยู่เพื่อรับใช้

1. หากเรารักใครสักคน
ก็พร้อมจะทำทุกอย่าง
ให้เขารู้ว่ารักมากเท่าใด
แต่บางครั้งที่เราพูดไป
ว่ารักพระเจ้ามากมาย
เราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยัง

**บอกพระองค์ได้ไหม สัญญาผ่านเพลงนี้
ให้ชีวิตที่หลือ อยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
อยู่เพื่อรับใช้ และจะทำสุดหัวใจ
มอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

2. หากจะเทียบรักของพระองค์
ที่พร้อมจะทำทุกอย่าง
แม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดาย
ต่อจากนี้เวลาที่มี จะทำทุกๆนาที
ให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์