NO.

561

อย่าอ่อนแอ

1. คนทุกคน ต้องเคยล้มลง
คงมีสักวันที่ต้องอ่อนแอ
เจอความกดดันให้เราต้องพ่ายแพ้
ให้เรามีบาดแผล ที่ฝังในหัวใจ

2. ยามที่เราอยู่ไปก็เหมือนตาย
มีคนมากมายผ่านไปไม่เหลียวแล
เมื่อเราอ่อนแอ อย่ายอมพ่ายแพ้
อย่าให้ความอ่อนแอ มาทำร้ายเราต่อไป

*ที่ใดมีความอ่อนแอให้พระคริสต์มานำทาง
โดยฤทธิ์ของพระองค์ ทำให้ความอ่อนแอ
กลับกลายเป็นความเข้มแข็ง
ให้องค์พระคริสต์คอยนำไป
โดยฤทธิ์อันยิ่งใหญ่
ให้เรามีกำลังจะเอาชนะทุกสิ่ง