NO.

498

เชื่อเท่านั้น

เชื่อเท่านั้น เมื่อความเชื่อคือความวางใจ
ในสิ่งที่หวังแม้มันจะมองด้วยตาไม่เห็น
เชื่อเท่านั้น เพราะพระเจ้าจะพอพระทัย
ผู้ที่มาเฝ้าด้วยความวางใจ จะได้รางวัล

เชื่อเท่านั้นเปลี่ยนความมืดให้เป็นกลางวัน
ให้ความชุ่มชื้นในทะเลทราย ที่ดูแห้งแล้ง
เชื่อเท่านั้น ด้วยความเชื่อทำลายกำแพง
ไม่ใช่ด้วยเรี่ยว ไม่ใช่ด้วยแรง แต่เชื่อเท่านั้น

***สิ่งที่ตา มองไม่เห็น สิ่งที่เป็น ไปไม่ได้
หากแต่เพียง ไว้วางใจ สิ่งเลวร้ายสักเท่าไร
พระองค์ทำให้มันกลายเป็นสิ่งดี
(เราจะผ่านพ้นมันไป โดยพระองค์)

เชื่อเท่านั้น หากความเชื่อเรามีเพียงพอ
จะสั่งภูเขาเคลื่อนลงทะเล มันก็จะไป
เชื่อเท่านั้น เพราะพระคริสต์ชนะความตาย
เพื่อให้ชีวิตผู้คนมากมาย ที่เชื่อเท่านั้น