1. ข้าอธิษฐานและคุกเข่า
เข้ามาเพื่อพบพระเยซู
พระองค์ทรงรู้ว่าข้าเจ็บปวดเพียงใด
ใจที่ชอกช้ำไม่เคยหยุดพัก
และเหมือนบางทีมันหนักเกินไป
ข้าทนไม่ไหวจริงๆ

2. ข้าเฝ้าทูลขอรักพระองค์
เยียวยาความขมอันมากมาย
ให้ข้าจะรักทำดีด้วยความเต็มใจ
เมื่อใครทำร้ายให้มีบาดแผล
ถึงแม้จะโดนรังแกเพียงใด
ได้แต่ทูลขอพระองค์

***โปรดเทความรักในหัวใจนี้
ด้วยความรักพระองค์
ให้ความรักนั้นเปี่ยมล้นจนเห็น
ความงามทุกหัวใจ
เพื่อข้าจะรักได้อย่างพระองค์
ที่ทรงรักโดยไม่มีเงื่อนไข
โปรดเปลี่ยนแปลงใจ
ให้ข้ารักได้อย่างพระองค์

3. ให้ข้าชนะใจที่เกลียด
ให้ข้าอย่าแพ้ใจที่โกรธ
โปรดเทความรักพระองค์ครอบครองในใจ
วันใดข้าล้มเพราะความอ่อนแอ
โปรดคุ้มครองใจที่ถูกทำลาย
อย่าให้ข้าหลงทางเลย